Hoşgeldiniz; bugün 24 Eylül 2014 Çarşamba

Görsel Sanatlar Atölyesi

Temel sanat eğitiminde; sanatı görsel iletişim aracı olarak kullanabilen, özgün ve evrensel düşünen, deneyen, üreten, biçimsel anlatıma sahip bireyler yetiştirmektir.

Hedefimiz;öğrencilerimizin sanatı görsel bir iletişim aracı olarak kullanabilmeleri, sanatsal ifade kazanabilmeleri, özgün düşünme, üretme ve deneme alışkanlıklarını geliştirmeleri ve biçimsel anlatımla ilgili bilgi ve beceriler kazanmaları için öğretim olanakları sağlamaktır.

Öğrencilerimizin çalışmaları değerlendirilirken; çalışmaların özgünlüğü ve ifade gücü, zamanı, araç ve gereci kullanma yeterliliği, sanat çalışmalarına karşı ilgi, isteği ve öğrencinin genel gelişimi dikkate alınır

 

 

GÖRSEL SANATLAR DERSİ SINIFLARA GÖRE DÜZENLENMİŞ ÇALIŞMA PROGRAMI

1. SINIF VE ANASINIFI

Grup çalışmalarında; Öğrencilerimiz grup içerisinde aktif rol alarak ve birbirleriyle yardımlaşarak, birlikte çalışmanın, üretmenin keyfini yaşarlar. 

İlk çağlardan günümüze seramiğin gelişimi dramatizasyon ve masallarla anlatılır. Yoğurma maddelerini tanıma ve yaratıcılıklarını ifade edebilmelerini sağlayacak formlar, kaplar yapılır, fırınlanır. 

Masal ve drama yolu ile yaratıcılıklarını ortaya çıkaracak çalışmalara yönlenirler.

 

2. SINIF

Öğrencilerin grup içerisinde aktif rol alarak renkli kağıt, karton ve fotoğrafları yaptıkları resimlerle birleştiriyorlar. 

İlk çağlardan günümüze seramiğin gelişimi dramatizasyon ve masallarla yaşatılıyor. Yoğurma maddelerini tanıma ve yaratıcılıklarını ifade edebilmelerini sağlayacak formlar, kaplar ve mumluklar yapılır 

Belirli dönemlere ait sanatçılar ve eserleri tanıtılarak, bu eserlerden seçilmiş olanları öğrenciler kendi özgün ifadeleri ile yorumlarlar. 

Yakın çevresi ile ilgili gözlemlerine, düşüncelerini katarak iki boyutlu çalışmalarla uygulamalar yapılır.

 

3. SINIF

İlköğretim 3. sınıfta, öğrencilerin gelecekteki yaşamlarını biçimlendirecek düşünce, davranış ve tutumlara yönelik -kendi anlayışlarını doğru yönde oluşturmalarına yardımcı olmak amacıyla- öğrenim süreci öğrenci merkezli ve beceri kazandırmaya yönelik planlanır ve olumlu bir öğrenme ortamı yaratılır.

İlk çağlardan günümüze seramiğin gelişimi dramatizasyon ve masallarla anlatılır. Yaratıcılıklarını ortaya çıkaracak üç boyutlu biçimlendirme çalışmaları yapılır. 

Öğrencilerimiz deneme ve üretme becerilerini geliştirerek duygu, düşünce ve yaşantılarını dramadan da faydalanarak tasarımlarına aktarırlar. 

 

4. SINIF

Resmin temel öğeleri olan çizgi ve doku elemanlarını kavrayarak ve çalışmalarında uygulayarak renkli grafiksel tasarımlar oluştururlar. 

Öğrencilerimiz ilk çağlardan günümüze seramiğin gelişimini öğrenirler.Yaratıcılıklarını kullanarak, estetik değere sahip özgün eserler oluşturma becerisi kazanırlar. 

Kağıt ve karton çeşitlerini ve boyaları kullanarak maske tasarımları oluştururlar. 

Sanat eserlerine ilgi duyma, tasarım örneklerini izleme ve eserleri kendi ifadeleri ile yorumlama becerilerini ortaya çıkaracak çalışmalar yapılır. 

 

5. SINIF

Resmin temel öğeleri olan çizgi ve doku elemanlarını kavrayarak çizgisel çalışmalar yapabilme becerisi kazandırılır. 

İlk çağlardan günümüze seramiğin gelişimini izleyerek üç boyutlu formlar oluştururlar. 

Sanat eserlerine ilgi duyma, tasarım örneklerini izleme ve eserleri kendi ifadeleri ile yorumlama becerilerini geliştirerek yaratıcı çalışmalar ortaya çıkarırlar.

 

6. SINIF

Görsel biçimlendirmeyi oluştururken, grafik elamanlarını (ÇİZGİ-YAZI) kullanarak yaratıcı çalışmalar üretiyoruz. 

Kil çalışması, yoğurma maddelerini kullanarak form ve biçim becerilerimizi geliştiriyoruz. 

Akrilik çalışmalar çizgi, leke, denge, hareket gibi kompozisyon elamanlarını kullanarak akrilik boya ile tual üzerinde çalışıyoruz. 

Geleneksel Türk Sanatı Ebru, Kumaş desenleme sanatı uygulamalarını öğreniyoruz. 

 

Görsel Sanatlar Dersinin Öğrenme Alanları 

*Görsel Sanatlarda Biçimlendirme 

*Görsel Sanat Kültürü 

*Müze Bilinci 

 

Uygulama Alanları 

*Drama Eğitim                          

*Grup Çalişması            

*Araştırma         

*Sanat Eseri Yorumlama                        

*Görsel Dışa Vurum       

*Gözlem Çalişmaları

*Imaj Çalışmaları                      

*Soyut Çalişmalar         

*Bilişim Dünyasi 

*Gezi Gözlemleme                                

*Müze Çalişmalari         

*Üç Boyutlu Tasarimlar 

*Kil Çalişmalari                                     

*Sanat Eseri Inceleme

 

Değerlendirme 

Ölçme Ve Değerlendirmede Açık Uçlu Sorular, Kontrol Listeleri, Öz Değerlendirme, Grup Değerlendirme, Gözlem Formları, Performans Ödevleri, Öğrenci Süreç Dosyaları Kullanılarak Değerlendirme Yapılır.

 

7. SINIF

Grafik çalışmalar; görsel biçimlendirmeyi oluşturmada grafik elemanlarını (ÇİZGİ-YAZI) kullanarak kompozisyon hazırlıyoruz. 

Kil çalışmalarında; kabartma ve rölyefler kullanarak hazırladığımız formlara anlatım zenginliği katıyoruz. 

Renk ve leke çalışmaları; üç temel leke kullanarak (AÇIK-KOYU-ORTA) soyut kompozisyonlar çalışıyoruz.

Figür ve portre çalışmaları; figür çizimlerinde ölçü ve oran, figür - mekan ilişkilerini kavrayarak estetik duyarlılığımızı geliştirmeyi hedefliyoruz. Üç boyutlu biçimlendirme çalışmalarında, mum bloklar üzerinde oyma ve kazımalarla üç boyutu kavrıyoruz.

 

Görsel Sanatlar Dersinin Öğrenme Alanları 

*Görsel Sanatlarda Biçimlendirme 

*Görsel Sanat Kültürü 

*Müze Bilinci

 

Uygulama Alanları 

*Drama Eğitimi *Grup Çalişması *Araştırma *Sanat Eseri Inceleme 

*Sanat Eseri Yorumlama *Görsel Dışa Vurum *Gözlem Çalişmaları 

*Imaj Çalışmaları *Soyut Çalişmalar *Bilişim Dünyasi 

*Gezi Gözlemleme *Müze Çalişmalari *Üç Boyutlu Tasarimlar 

*Kil Çalişmalari 

 

Değerlendirme 

Ölçme Ve Değerlendirmede Açık Uçlu Sorular ,Kontrol Listeleri,Öz Değerlendirme,Grup Değerlendirme,Gözlem Formları,Performans Ödevleri,Öğrenci Süreç Dosyaları Kullanılarak Değerlendirme Yapılır.

 

8. SINIF

Kil Çalışması`nda kabartma ve rölyeflerle biçimlendirme araçlarını kullanarak, form ve biçim becerilerimizi geliştiriyoruz. 

Görsel biçimlendirmeyi oluşturmada grafik elemanları kullanarak renkli kompozisyonlar hazırlarken takım ruhunu yaşıyoruz. 

Üç boyutlu biçimlendirme çalışmalarında, mum bloklar üzerinde oyma ve kazımalarla üç boyutu kavrıyoruz. 

Sanat eseri inceleme, Cumhuriyet Dönemi Türk Ressamlarından ve Yabancı sanatçılardan seçilen eserler mozaik tekniği kullanılarak yorumlanıyor ve günümüze taşınıyor. 

Geleneksel el sanatlarından değişik coğrafyalardan çizgi, leke, kompozisyon örneklerini seramik tabaklar üzerinde, akrilik boya kullanarak yorumluyoruz.

Tüm hakları saklıdır. Siteden yararlanırken gizlilik
ilkelerini okumanızı tavsiye ederiz.
İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Telefon : 0 332 241 34 83 - 0 332 241 34 84
Tasarım : Capitol Medya - Yazılım : CM Bilişim